Szkoła Języka Angielskiego Joanny Stasiak
Szkoła Języka Angielskiego Joanny Stasiak
zatrudnia wysoko kwalifikowanych nauczycieli, z których większość ma za sobą wiele lat pracy dydaktycznej w państwowych i prywatnych placówkach oświatowych (licea, technika, Uniwersytet Łódzki). W naszym zespole znajdują się również osoby młode, dynamiczne, najszybciej i najskuteczniej nawiązujące kontakt głównie z młodszymi uczestnikami kursów. Sprawą pozostającą nieodmiennie w centrum naszej uwagi jest, aby każdy uczeń czuł się w swojej grupie dobrze - zarówno w kontaktach z innymi uczestnikami, jak i z lektorem prowadzącym zajęcia.Kontakt:   sjajs wp.pl